logo
Wersja dla niedowidzących
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LESZNIE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MOPR w Lesznie
minus Dane podstawowe
minus Godziny urzędowania
minus Zakres Kompetencji
plus Struktura organizacyjna
plus Świadczenia z pomocy społecznej
plus Świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych
minus Ważne Instytucje
plus Świadczenia Rodzinne - Fundusz Alimentacyjny
plus Organizacje Pozarządowe
plus Projekty realizowane przez MOPR
minus Informacja Kombatanci
minus Zespół Interdyscyplinarny
minus Wiglia 2012
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Kryterium dochodowe
minus Gwiazdka 2012
minus Gwiazdka w Hali Trapez 2012
 DRUKI DO POBRANIA
minus Wniosek o pomoc
minus Druki PFRON
minus Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
minus Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
 Ustawodawstwo
minus USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
minus USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
minus USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
minus USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
minus USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
minus USTAWA o rehbilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 INNE
minus Wykaz adresow PCPR
minus Wykaz adresów OPS w Wielkopolsce
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


 

 

Logo MOPR

WITAMY
W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W LESZNIE

Wszelkie zapytania należy kierować na adres: mopr@leszno.pl  lub telefonicznie: 65 5207046, 65 5295847, fax 65 5299612

Dom Seniora      65 520 40 37       

Usługi Opiekuńcze      65 520 97 48       

Świadczenia Rodzinne - Fundusz Alimentacyjny      65 520 85 40

Organizacje Pozarządowe        65 520 13 58

PFRON     65 520 61 80

Noclegownia     65 537 50 95

Środowiskowy Dom Samopomocy     65 529 98 64

Informujemy, iż na mocy Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 w Lesznie z dnia 18 maja 2015 r. -

Ośrodek w dniu 5 czerwca 2015r. piątek

 będzie nieczynny

w zamian za dzień 15 sierpnia  2015 r.

 (święto przypadające w sobotę).

Miasto Leszno

 

corner   corner